Handelsbetingelser

Her finder du vores vilkår og betingelser

Disse handelsbetingelser gælder for alle ydelser, der bliver købt hos König Equestrian ApS (CVR. 39036592).

Det er dit ansvar at læse vores vilkår igennem, inden du foretager køb el. booking via vores hjemmeside el. bookingsystem.

Ydelser

Det er dit ansvar at være opmærksom på, om du har købt de rigtige ydelser på hjemmesiden. Vi tager forbehold for tastefejl.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden.
Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Betaling

König Equestrian ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, MasterCard, Apple Pay og Mobilepay.
Betaling vil blive trukket, når ydelsen er booket på hjemmesiden.
Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

Wellness ydelser betales ved tidsbestilling.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, bedes du sende bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Ansvar

Hestens ophold hos König Equestrian ApS foregår altid på ejerens ansvar.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for evt. skader eller hudirritation, hesten kan påføre sig under ophold hos König Equestrian ApS.

I tilfælde af behov for dyrlæge, vil vi selvfølgelig kontakte kunden herom. Kan kunden ikke træffes, vil vi selv kontakte dyrlæge på ejers regning. 
Skulle hesten have brug for at få lidt beroligende inden behandlingen, er det ligeledes på ejers regning. Husk at medbringe hestens pas iflg. lovgivningen.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra König Equestrian ApS (CVR. 39036592).

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/e-mail med bekræftelse af aften.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Afbud til behandling

Afbud til heste wellness eller fysioterapi skal meldes senest 24 timer før.
Sker det senere, vil der blive trukket for den fulde ydelse.

Kurser og  workshops

Din tilmelding til kurser, workshops og arrangementer er gyldig, når du har betalt første rate eller det fulde beløb, alt efter hvilken betaling der sker først. Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræver vi et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 14 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 14 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud.

I det tilfælde, at vi er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på kontakt@konigequestrian.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet